Vi stöttar unga ledare och entreprenörer

Insamlingsstiftelsen och Thomas Carlzon Prize

Thomas Carlzon var en del av min koncern i flera år som både ledamot och ordförande. Thomas hade en positiv energi som smittade av sig och han brann för ledarskap och entreprenörskap och tyvärr lämnade han oss alltför tidigt. Det jag vill göra är att skicka den energin jag fick av Thomas vidare till andra som har ambitionen att bygga ett företag eller en organisation som ledare eller entreprenörer. I samråd med Thomas fru och döttrar har jag därför beslutat att instifta ”Einar Operating insamlingsstiftelse, Thomas Carlzon Prize”.

Växjö den 9 november 2022

Gustav Einarsson

 

Pristagare år för år

2023: Gustaf Möller, Kryast i Sverige AB
Motivering: Gustaf brinner liksom Thomas Carlzon för ledarskap och med en genuin omsorg för människor. Gustaf har byggt ett företag som vilar på en tydlig värdegrund och filosofi där människors välmående och friskhet leder till framgångsrika företag. Med värme, humor och glädje som tydliga ledstjärnor styr han Kryastbussen mot nya hållplatser och destinationer för att sprida kunskap och klokheter tillsammans med sina medarbetare och kollegor. Gustafs ödmjukhet, transparens i kombination med mod gör honom till en verklig förebild.


Gustav Möller vid 2023 års utdelning den 12:e december 2023.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att i Einar Operatings och Thomas Carlzons anda verka för att främja:

 • Unga entreprenörer
 • Unga ledare som visat gott föredöme
 • Verksamhets- och företagsidéer som främjar nedanstående områden
 • Idrott
 • Omsorg om barn och ungdom
 • Social hjälpverksamhet
 • Utbildning
 • Vetenskaplig forskning
 • Hållbara nyskapande idéer för en bättre planet och insatser för fred och frihet därtill näraliggande områden.

Styrelsen delar årligen ut minst ett stipendium eller projektstöd under benämningen ”Thomas Carlzon Prize” till en eller flera fysiska eller juridiska personer som genom eget projekt avser främja något av de ovan angivna ändamålen.

Vill du stötta stiftelsen och dess ändamål?

Då kan du Swisha till: 123 353 5903

Vill du eller din organisation vara en del av det som stiftelsen verkar för?

Skicka ett mail info@einaroperating.se

Förvaltning

Förvaltningen av insamlingsstiftelsen ska anförtros åt en styrelse, som tillsvidare ska utgöras av de ordinarie ledamöterna Gustav Einarsson, Emma Burman Katrina Einarsson och Maria Ejderstedt.

Stiftelsens stadgar

Fakta om Thomas Carlzon

 • 45 år som anställd på IKEA i roller som bland annat global affärsområdeschef och sista 10 åren som VD för IKEA Sverige 
 • Styrelseledamot och under en perioder styrelseordförande Einar Operating, 2017-2022 
 • Styrelseledamot Linnéuniversitetet, 2010-2017 
 • Landshövding Kalmar län, 2017-2019 
 • Styrelseordförande Almi, Småland och öarna 
 • Generaldirektör regeringskansliet 
 • Thomas har suttit med i diverse olika styrelser, råd, stiftelser m.m. och haft ett stort engagemang för i synnerhet Smålandsregionen
Läs om stiftelsens bakgrund