Einar Values

Vår värdegrund Einar Values beskriver vår anda och företagskultur och ska vara en levande verklighet i alla bolag som Einar Coaching verkar genom.

1.

Våra varumärken och produkter är vår identitet och vårt allt.

Allt handlar om de varor och tjänster vi för ut på marknaden. Det är värdet av dessa som är grunden till allt det vi håller på med varje dag. Allt vi gör dagligen ska ha ett syfte att skapa värde, nytta och kvalitet i våra tjänster och produkter för våra kunder. Kundens nytta, värde och upplevelse ska sättas i främsta rummet.

2.

Vårt och mitt ansvar.

Vi strävar efter att göra varje kund nöjd i allt vårt arbete i varje specifik arbetssituation. Jag som en del i teamet har ett delansvar där jag strävar efter att göra både kunder och personal till nöjda delar av företagets varumärke. Om något går fel i det som vi utlovar till våra kunder, eller på något annat sätt i vårt arbete, skall vi som team och alla enskilt, alltid sträva efter att rätta till och rädda företagets varumärke och vårt anseeende. Detta i alla enskilda arbetsprestationer.

3.

Vi har en positiv anda, problem vänder vi till möjligheter.

Vi ser möjligheter i allt vi gör! Grunden till att se möjligheter är att ha en positiv och engagerad inställning till jobbet vi gör varje dag. Vi har därför en antagen devis att vi ska verka i en positiv anda. Mycket av vardagens jobb som vi har framför oss består av problemlösning och det är något vi varje dag ser fram emot med stort intresse. När vi stöter på utmaningar i arbetet stöttar vi också varandra. Vi försöker alltid se vilka nya möjligheter företaget kan ha i de utmaningar som uppstår. Det är ofta där nya idéer föds.

4.

Att ta ansvar är en förmån vi växer med.

Vi vill se människor växa i sina roller och blomma ut. Viljan till att göra det kommer inifrån individen och den ska vi försöka locka fram hos varandra. För att kunna ta ansvar måste man få ansvar och för att få ansvar måste man visa att man är beredd att ta det. Det vill vi uppmuntra. Det kan handla om att ta ansvar genom att vara noggrann och att inte lämna något åt slumpen, och det kan handla om att ta ansvar genom att vara driven och leda processer mot mål. Båda typerna av ansvar krävs för att vi ska lyckas.

5.

Vi är ödmjuka och intresserade.

Det intryck någon ska få av oss i ett nytt samarbete vare sig det är en kund, en leverantör eller en kollega vi möter är att vi är ödmjuka och intresserade. Ödmjuka på det sättet att vi inte alltid vet bäst. Intresserade på det sättet att vi alltid är nyfikna. Givetvis finns det situationer då man kan tycka sig veta bäst, och det kan man också mycket gärna påstå att man gör. Men då kan man föra fram den åsikten på ett ödmjukt sätt, det är en viktig skillnad.

6.

Vi är seriösa, noggranna och korrekta.

Vi ser på vårt arbete med stor seriositet och vet att varje insats vi gör spelar roll. Alltifrån det vägledande beslutet till den viktiga detaljen. Vi är noggranna och målar med olika storlekar på penslarna. Vi byter snabbt mellan den breda penseln och de stora visionerna till den lilla penseln för att detaljerna ska bli rätt, både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. När vi representerar företaget agerar vi proffsigt. Vi tänker alltid på att vi som personer är fanbärare för varumärket. Vi håller en god ton till varandra internt. Vi tycker inte alltid likadant, men rätt hanterat kan våra olikheter skapa en dynamik som föder nya lösningar och möjligheter.

7.

Vi tänker sparsamt och med små medel kan vi nå stora resultat.

Det är ofta i det lilla som något stort byggs. Vi tänker därför på alla detaljer när vi räknar på befintliga och nya affärer. Och räknar, det gör vi ofta och mycket. Vi väljer att investera och satsa på saker som bidrar till: att våra kunder blir mer nöjda och vill fortsätta vara kunder, att vi uppnår högre lönsamhet för att kunna investera för framtiden i fortsatt kvalitet, lönsamhet och tillväxt. Detta är att bygga värden och det är det vi gör i våra företag i varje vardagligt litet beslut och insats.

8.

Vinst ger oss resurser att satsa.

Det är viktigt att våra företag är lönsamma. Det är motorn i vårt företagande och sätts i främsta rummet tillsammans med kundens upplevelse. Därför är det viktigt att vi har kalkyler på alla affärsområden, produkter, tjänster och nya satsningar så att vi vet att respektive verksamhet är lönsam innan den sjösätts. Innan dess startar vi ingenting nytt. Med hjälp av en bra motor, som hela tiden måste underhållas för att vara lönsam, får vi kraft och resurser att satsa vidare mot framtiden.

9.

Vår kultur och våra värderingar formar och vårdar vi tillsammans varje dag genom delaktighet.

De tio punkterna i Einars bok är vägledande i hur vi vill att vårt företag ska forma sin värdegrund, men därefter är det upp till medarbetarna som är verksamma inom företagen att forma kulturen och värderingarna i praktiken. Det sker varje dag på arbetsplatsen och det är viktigt för oss som företag att de medarbetare som är verksamma i våra företag är delaktiga i att forma och sätta vår värdegrund i väggarna.

10.

Vår resa har bara börjat, underbara framtid.

Vi ser fram emot att ha kul tillsammans när vi ständigt förbättrar, utvecklar och förändrar våra verksamheter. Vem vet vad som finns bakom nästa krön, vi är nyfikna och vill veta!