The basics of everyday life

Vår vision är långsiktig och vår resa har bara börjat

Einar Coachings vision är att utveckla verksamheter beståendes av varor och tjänster som det kommer att finnas ett grundläggande behov av så länge människan lever på jorden. Vår vision är ett mer än livslångt byggande av koncernen varför vi alltid strävar efter att agera långsiktigt. Vår ambition är att växa med 21 % per år över en 10-årsperiod med en lönsamhet om 5-10 %.

Koncernplan Einar Coaching

Einar Coaching är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken, bolag, tjänster och produkter inom Food, Facility Management och Sports för att nå god riskspridning. Koncernen ska nå synergier genom att samordna personal, försäljning, marknadsföring, produktion, sortimentsutveckling och inköp och distribution. Allt som görs ska platsa under den antagna devisen: The Basics of Everyday Life.

Einar Values

Einar Values beskriver vår anda och företagskultur och ska vara en levande verklighet i alla bolag som Einar Coaching verkar genom. Några av våra bestående och ständiga arbeten som vi ägnar oss åt dagligen:

1.

Att Einar Values ska sitta i väggarna, som en stark och levande kultur. Steg för steg föra samman koncernen till ”ett Einar Coaching”.

2.

Att ständigt utveckla ett starkt sortiment av produkter (varor och tjänster). Under devisen ”The basics of everyday life”.

3.

Bygga en decentraliserad organisation där mycket beslut, ansvar och entreprenörskap hamnar nära kunden och medarbetarna i det dagliga arbetet.

Läs mer om våra värderingar