Improves the basics of everyday life

Einar Coachings vision är att utveckla verksamheter beståendes av varor och tjänster som det kommer att finnas ett grundläggande behov av så länge människan lever på jorden.

Affärsområden

Einar Coachings affärsområden platsar alla inom vår devis ”The Basics of Everyday Life” och omfattar bolag, tjänster och produkter inom Food, Properties och Sports.

Läs mer

Vår vision

Einar Coachings vision är att utveckla verksamheter beståendes av varor och tjänster som det kommer att finnas ett grundläggande behov av så länge människan lever på jorden. Vår vision är ett mer än livslångt byggande av koncernen varför vi alltid strävar efter att agera långsiktigt.

Läs mer

Thomas Carlzon Prize

Gustav Einarsson har instiftat en insamlingsstiftelse, som årligen delar ut Thomas Carlzon Prize.

Läs mer